Φωτογραφίες από Σιγκαπούρη

Marina bay sands hotel, Singapore

Skydeck, Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore

Infinitive pool, View from Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore

View from Marina bay sands hotel, Singapore