Φωτογραφίες από Τυνησία

Amphitheater, El Jem

Hotel La Kasbah, Καϊρουάν

Amphitheater, El Jem

IMG_5256

desert

troglodytes

troglodytes

Tunisia, camels

Tunisia, camels

Douz, Tunisia

Camels

Camels

Desert

El Mouradi hotel, Douz

Desert form above

Camel riding