Αρίλλας, η παραλία των παιδικών μου χρόνων, στην Πέρδικα Θεσπρωτίας.

Arillas beach

Το παρελθόν και οι αναμνήσεις μας ακολουθούν από κοντά κάθε μας βήμα και επηρεάζουν τη ζωή μας. Άλλοτε σαν κινητήριος μοχλός, που οδηγεί τα όνειρά μας και άλλες πάλι φορές σαν τροχοπέδη που βάζει τέλος σε αυτά!! Οι αναμνήσεις είναι πάντοτε παρούσες και Συνέχεια