Αυτοί είναι οι ψηλότεροι ολοκληρωμένοι ουρανοξύστες στον κόσμο.

Burj Khalifa

Στην «Γέννηση», το πρώτο βιβλίο της παλαιάς διαθήκης, ο πύργος της Βαβέλ χτιζόταν με σκοπό να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Βέβαια δεν έφτασε και η αναφορά του έμεινε σαν μια υπενθύμιση του ακατόρθωτου. Στη σημερινή εποχή, ο άνθρωπος χτίζει νέους πύργους της Βαβέλ, ολοένα και ψηλότερους και το όριο φαίνεται πως είναι Συνέχεια