Ένα καλό βιβλίο είναι η καλύτερη παρέα στις διακοπές σας.


Book, vacations, beach

Διακοπές…..χαλάρωση…..ξεκούραση. Έννοιες αλληλένδετες, έννοιες που συνδυάζονται εύκολα και που Συνέχεια