Συμβουλές για ταξιδιώτες, η διαφορά ώρας ανάμεσα στις χώρες και οι 24 χρονικές ζώνες.

Clocks

Όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό το έχει κάνει!! Ποιο??? Μα φυσικά Συνέχεια