Στη Λευκάδα, όπου συνέβη ο σεισμός, είναι ακόμη καλοκαίρι.

 

Λευκάδα

18 Νοεμβρίου 2015, μόλις μία μέρα μετά το νέο σεισμό στη Λευκάδα και εγώ βρίσκομαι στο όμορφο νησί του Ιονίου. Κάποιες δουλειές Συνέχεια